TRUNG TÂM 247 - Part 4

Bảng vàng

Thêm một chiến thắng vang dội nữa “Tỷ lệ đậu cao học kinh tế Đại học Sài Gòn (SGU) tại Trung tâm 247 99%” năm 2015 – Đợt 2

Thêm một chiến thắng vang dội nữa “Tỷ lệ đậu cao học kinh tế Đại học Sài Gòn (SGU) tại Trung tâm 247 99%” năm 2015 – Đợt 2

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 chúc mừng a/c học viên luyện thi tại Trung tâm 247 đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh cao học kinh tế của đại  học Sài Gòn 2015 đợt 2 với