Tỷ lệ đậu cao học ĐH Kinh tế-Luật 2019 100% | TRUNG TÂM 247

Chúc mừng A C đậu cao học ĐH Kinh Tế -Luật (UEL) 2019 Tỷ Lệ 100%: Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều thuộc về TT 247

Chúc mừng A C đậu cao học ĐH Kinh Tế -Luật Thuộc ĐH Quốc Gia TPHCM (UEL) 2019 Tỷ Lệ 100%: Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa  đều thuộc về Trung Tâm luyện thi cao học kinh tế  247

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 xin gửi lời chúc mừng tới tất cả a/c học viên tham gia khóa ôn thi cao học kinh tế tại trung tâm luyện thi cao học 247 đã Đậu cao học kinh tế trường ĐH Kinh tế-Luật (Thuộc ĐH Quốc Gia TPHCM) 2019 kỳ thi 05/2019, với tỷ lệ đậu 100%

bang thanh tich cao uel 2019

Một năm đại thắng trong kỳ thi cao học kinh tếĐH Kinh tế-Luật (Thuộc ĐH Quốc Gia  TPHCM) 2019. Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa trong kỳ thi năm nay đều thuộc về Trung tâm ôn thi cao học kinh tế 247. Trung ôn thi cao học 247 xin VINH DANH a/c:

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Trần Ngọc Thùy Dung (Email: dungtrantntd@gmail.com) đạt THỦ KHOA toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 10,00 điểm – Kinh Tế Học  9,00 điểm – AV Miễn thi=> Tổng điểm 19,00 điểm

thuy dung

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh các bạn Trần Anh Khoa (Email: khoatran1155@gmail.com)  ĐẠT Á KHOA toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 10,00 điểm – Kế toán tài chính  8,50 điểm – AV 71,5=> Tổng điểm 18,50 điểm

anh khoa

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Lê Thị Hồng Nhung (Email: nhungle19195@gmail.com) ĐẠT TAM KHOA toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kế toán tài chính  9,00 điểm – AV miễn thi=> Tổng điểm 18,00 điểm

hong nhung

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Lê Thị Diễm (Email: lediemtn@gmail.com)  ĐẠT THỦ KHOA chuyên ngành Kinh tế&Quản lý công,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,50 điểm – Kinh Tế Học  8,5 điểm – AV 71,50=> Tổng điểm 18,00 điểm

Diem

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyễn Hải Bình (Email: haibinh.nguyen1204@gmail.com)  ĐẠT TAM KHOA toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,50 điểm – Kinh Tế Học  8,50 điểm – AV 90,5=> Tổng điểm 18,00 điểm

hai binh

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Lê Tiểu Ngọc Liên (Email: letieungoclien2601@yahoo.com)  Thuộc TOP 4 những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kinh Tế Học  8,5 điểm – AV Miễn thi=> Tổng điểm 17,50 điểm

ngoc lien

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Đại Hoàng Nguyên (Email: daihoangnguyen17101994@gmail.com)  Thuộc TOP 4 những người có điểm cao nhất, với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,50 điểm – Kinh Tế Học  8,00 điểm – AV 60,5=> Tổng điểm 17,50 điểm

hoang nguyen

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyễn Thị Thanh Trang (Email: nguyenthithanhtrang@yahoo.com)  THỦ KHOA chuyên ngành Kinh tế quốc tế,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kinh Tế Học  8,50 điểm – AV Miễn thi=> Tổng điểm 17,50 điểm

thanh trang

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Cao Thị Giang (Email: linhlg9999@gmail.com)  Thuộc TOP 4 những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,50 điểm – Kinh Tế Học  8,00 điểm – AV 68,50=> Tổng điểm 17,50 điểm

Giang

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Lê Hồng Quân (Email: quanlh@gmail.com)  Thuộc TOP  5 những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 7,00 điểm – Kinh Tế Học  10,00 điểm – AV Miễn thi=> Tổng điểm 17,00 điểm

hong quan

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Lê Thị Phương Khánh (Email: lekhanh.kt6@gmail.com)  Thuộc TOP 5 những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kế toán tài chính  8,0 điểm – AV Miễn thi=> Tổng điểm 17,00 điểm

phuong khanh

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Phan Mai Ngọc Trinh (Email: pmaingoctrinh1994@gmail.com)  Thuộc TOP 5 những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 10,00 điểm – Kế toán tài chính  7,00 điểm – AV 62,0=> Tổng điểm 17,00 điểm

Trinh

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyễn Thị Lệ Hà (Email: leha9901@gmail.com)  Thuộc TOP  những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 8,50 điểm – Kinh Tế Học  7,50 điểm – AV 66,5=> Tổng điểm 16,00 điểm

Le Ha

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyễn Thị Bích Vân (Email: nguyenthibichvan02031992@gmail.com)  Thuộc TOP  những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 8,50 điểm – Kinh Tế Học  7,50 điểm – AV 60,5=> Tổng điểm 16,00 điểm

Bich Van

Và rất nhiều a/c học viên khác ôn thi cao học kinh tế tại Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 đạt điểm cao…

Với việc Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa trong kỳ thi cao học kinh tế của ĐH Kinh tế – Luật (UEL) đều thuộc về Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 và Tỷ lệ đậu là 100%. Điều đó khẳng định rằng chất lượng tại Trung Tâm luyện thi cao học kinh tế 247 là tốt nhất

*Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2019 (Tính tới thời điểm tháng 07/2019):

  1. Kinh tế – Luật (UEL) 2019 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 24
  2. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2019 tỷ lệ đậu 100%

* Tỷ lệ đậu cao học kinh tế các trường trong kỳ thi 2018 như sau:

1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2018 tỷ lệ đậu 100%
2. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2018 tỷ lệ đậu 97%- Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều thuộc về Trung Tâm 247
3. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2018 tỷ lệ đậu 100%
4. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2018 tỷ lệ dậu 100%
5. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2018 tỷ lệ đậu 100%
6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2018 tỷ lệ đậu 99%~100%

7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2018 tỷ lệ đậu 100%

8. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 2-2018 tỷ lệ đậu 100%

9. ĐH Ngân Hàng TPHCM 2018 – tỷ lệ đậu 100%

* Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2017:

1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2017 tỷ lệ đậu 100%
2. Kinh tế – Luật (UEL) 2017 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Tam Khoa
3. ĐH Tôn Đức Thắng đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 99%
4. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2017 tỷ lệ đậu 99%
5. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 97%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247
6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2017 tỷ lệ đậu 99%~100%
7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2017 tỷ lệ đậu 97% với 1 Thủ khoa chuyên ngành TCNH
8. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 2 – 2017 tỷ lệ đậu 100%
9. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2017 tỷ lệ đậu 99% – Với 1 Thủ Khoa
10. ĐH Tài chính – Marketing 2017 – đợt 2 tỷ lệ đậu 99% – Với 1 Á Khoa
11. Tôn Đức Thắng đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 100%

* Tỷ lệ đậu cao học 2016 tại TT247 là 98% cụ thể như sau:

☛ ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2016 tỷ lệ đậu 99%
☛ Kinh tế – Luật (UEL) 2016 tỷ lệ đậu 100%
☛ Tôn Đức Thắng đợt 1-2016 tỷ lệ đậu 99% với 1 Thủ khoa
☛ Hutech đợt 1-2016 tỷ lệ đậu 100%
☛ ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2016 tỷ lệ đậu 95% với rất nhiều a/c điểm cao gần tuyệt đối 10 điểm
☛ ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1 -2016 tỷ lệ đậu 100% với 1 Tam Khoa
☛ ĐH Mở TPHCM (OU) 2016 – tỷ lệ đậu cao học 97% với 1 Á Khoa.
☛ ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 2 -2016 tỷ lệ đậu 99%
☛ ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 2 -2016 tỷ lệ đậu 100%

Để giành được chiến thắng như ngày hôm nay công lao lớn thuộc về a/c học viên với những nỗ lực học tập hết mình của a/c học viên, cùng với chất lượng, phương pháp giảng dạy ngắn gọn dễ hiểu bám sát cấu trúc đề thi, cùng với sự nhiệt tình tận tâm của Ban Giảng Viên tại Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247.

Với phương châm hoạt động mang đến sự hài lòng nhất đối với a/c học viên vì một lý do nào đó a/c không vượt qua kỳ thi TRUNG TÂM 247 SẼ HỖ TRỢ A/C HỌC LẠI HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ VÀ HỖ TRỢ A/C TỐI ĐA ĐỂ A/C VƯỢT QUA KỲ THI LẦN SAU.

Với chất lượng ôn thi cao học kinh tế đã được khẳng định, tỷ lệ đậu cao học 2018 cao nhất trên 98% đặc biệt là tất cả a/c học viên đều hài lòng khi luyện thi tại Trung tâm 247. Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 là Trung tâm ôn thi cao học duy nhất có chương trình học thử 3b trước để cảm nhận chất lượng, sau 3 buổi học thử nếu a/c hài lòng học tiếp mới hoàn thành học phí sau. Để xem chi tiết lịch khai giảng các khóa ôn thi cao học kinh tế tại Trung tâm 247 a/c vui lòng xem:  Tại đây

Đ được tư vn tnht và đăng ký hc th khóa ôn thi cao hc a/c vui lòng liên h:

Hotline: 0945 060 462 – 0975 146 043

Email: hotrotuyensinh247@gmail.com

Website: www.luyenthi247.com

Facebook: www.facebook.com/luyenthicaohoc247

Chúc mừng A C đậu cao học ĐH Kinh Tế -Luật (UEL) 2019 Tỷ Lệ 100%: Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều thuộc về TT 247

Related Posts

Trả lời