ĐH Kinh Tế (UEH) Thông Báo Đào Tạo Chương Trình Thạc Sĩ Kinh Tế Và Quản Trị Sức Khỏe Năm 2015 – Đợt 1 | TRUNG TÂM 247

ĐH Kinh Tế (UEH) Thông Báo Đào Tạo Chương Trình Thạc Sĩ Kinh Tế Và Quản Trị Sức Khỏe Năm 2015 – Đợt 1

ĐH Kinh tế thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ kinh tế và QTSK năm 2015 – Đợt 1

Dự thi 3 môn:
– Toán Kinh Tế
– Kinh Tế Học
– Tiếng Anh
=> Các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút
* Ngày thi tuyển 14 và 15 tháng 3 năm 2015

ĐH Kinh Tế (UEH) Thông Báo Đào Tạo Chương Trình Thạc Sĩ Kinh Tế Và Quản Trị Sức Khỏe Năm 2015 – Đợt 1

Related Posts

Trả lời