ĐH Tài Chính – Marketing thông báo chiêu sinh bổ túc kiến thức ngành quản trị kinh doanh kỳ thi tháng 11 -2014 | TRUNG TÂM 247

ĐH Tài Chính – Marketing thông báo chiêu sinh bổ túc kiến thức ngành quản trị kinh doanh kỳ thi tháng 11 -2014

Trường đại học Tài Chính – Marketing thông báo chiêu sinh lớp bổ túc kiến thức ngành quản trị kinh doanh dự thi cao học kinh tế tháng 11 năm 2014

* Đối tượng học bổ sung là những người có bằng đại học khác chuyên ngành quản trị kinh doanh
* Thời gian ghi danh: Đến hết ngày 31/07/2014
* Thời gian học: Dự kiến chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật
* Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập website: http://khoasaudaihoc.ufm.edu.vn/
ĐH Tài Chính – Marketing thông báo chiêu sinh bổ túc kiến thức ngành quản trị kinh doanh kỳ thi tháng 11 -2014

Related Posts

Trả lời