TRUNG TÂM 247 - Part 11

Kinh nghiệm luyện thi cao học kinh tế

Vinh danh a/c học viên đậu cao học kinh tế ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) 2016 đợt 2 – tỷ lệ 95%, với số điểm rất cao

Vinh danh a/c học viên đậu cao học kinh tế ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) 2016 đợt 2 – tỷ lệ 95%, với số điểm rất cao

Tỷ lệ đậu cao học của Trung Tâm 247 vào trường ĐH Kinh Tế TPHCM (UEH) 2016- đợt 2 là 95% Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 chúc mừng a/c học viên luyện thi cao học tại

Vinh danh Thủ khoa Bùi Phước Hà Như Oanh kỳ thi cao học kinh tế ĐH Tôn Đức Thắng 2016 – đợt 1, tỷ lệ đậu cao học tại Trung tâm 247 99%

Vinh danh Thủ khoa Bùi Phước Hà Như Oanh kỳ thi cao học kinh tế ĐH Tôn Đức Thắng 2016 – đợt 1, tỷ lệ đậu cao học tại Trung tâm 247 99%

Tỷ lệ đậu cao học của Trung Tâm 247 vào trường ĐH Tôn Đức Thắng 2016- đợt 1 là 99% với 1 THỦ KHOA và 2 điểm 10 toán kinh tế Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247