TRUNG TÂM 247 - Part 14

Kinh nghiệm luyện thi cao học kinh tế

Thêm một chiến thắng vang dội nữa “Tỷ lệ đậu cao học kinh tế Đại học Sài Gòn (SGU) tại Trung tâm 247 99%” năm 2015 – Đợt 2

Thêm một chiến thắng vang dội nữa “Tỷ lệ đậu cao học kinh tế Đại học Sài Gòn (SGU) tại Trung tâm 247 99%” năm 2015 – Đợt 2

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 chúc mừng a/c học viên luyện thi tại Trung tâm 247 đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh cao học kinh tế của đại  học Sài Gòn 2015 đợt 2 với