Ôn thi cao học kinh tế 2015 vào đại học Tôn Đức Thắng | TRUNG TÂM 247

Ôn thi cao học kinh tế 2015 vào đại học Tôn Đức Thắng

Trung tâm ôn thi cao học 247 thông báo chiêu sinh lớp ôn thi cao học vào trường đại học Tôn Đức Thắng. A/c xem chi tiết thông báo tuyển sinh của trường đai học Tôn Đức Thắng tại đậy: XEM CHI TIẾT

Các chuyên ngành kinh tế:
+ QTKD; TCNH; Kế Toán thi tuyển 3 môn: Toán Kinh Tế(Tự luận) + Kinh Tế Học (Tự luận) + Tiếng Anh (4 kỹ năng)
+ Ngày thi tuyển dự kiến: 13, 14 /06/2015
+ Phát hành và nhận hồ sơ: Đến hết ngày 29/04/2015

Ôn thi cao học kinh tế 2015 vào đại học Tôn Đức Thắng

Related Posts

Trả lời