TRUNG TÂM 247 - Part 7

Thông tin tuyển sinh

ĐH Kinh tế ( UEH) thông báo lớp bổ túc kiến thức cao học kinh tế 2015

ĐH Kinh tế ( UEH) thông báo lớp bổ túc kiến thức cao học kinh tế 2015

ĐH Kinh tế ( UEH) thông báo khai giảng lớp bổ túc kiến thức cao học kinh tế 2015 Anh/chị xem thông báo chi tiết về lớp bổ túc kiến thức của trường ĐH Kinh tế ( UEH) tại: http://sdh.ueh.edu.vn/bo-tuc-kien-thuc/thong-bao-vv-bo-tuc-kien-thuc-de-du-dieu-kien-du-thi-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-kinh-te-nam-2015/