Trường ĐH Tài Chính – Marketing thông báo tuyển sinh cao học kinh tế đợt 2 tháng 11 năm 2014 | TRUNG TÂM 247

Trường ĐH Tài Chính – Marketing thông báo tuyển sinh cao học kinh tế đợt 2 tháng 11 năm 2014

Thông báo: Trường ĐH Tài Chính – Marketing thống báo tuyển sinh cao học kinh tế đợt 2 tháng 11 năm 2014

Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: Đến hết ngày 10/10/2014

Để download mẫu hồ sơ xem chi tiết về việc nộp hồ sơ a/c vui lòng truy cập:

http://khoasaudaihoc.ufm.edu.vn/dich-vu/Tuyen-sinh-806d.html

http://khoasaudaihoc.ufm.edu.vn/dich-vu/Bieu-mau-du-thi-Cao-hoc-Khoa-06-Nam-2014-818d.html

Trường ĐH Tài Chính – Marketing thông báo tuyển sinh cao học kinh tế đợt 2 tháng 11 năm 2014

Related Posts

Trả lời