UEH – THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC KT (Đợt 2) 2013 | TRUNG TÂM 247

UEH – THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC KT (Đợt 2) 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC KT (Đợt 2) 2013ueh1 ueh2 ueh3 ueh4 ueh5 ueh6 ueh7

Có thể tóm tắt lại như sau:
– Thời gian nộp hồ sơ: 17/6-21/6/2013, có thể nộp hồ sơ qua mạng hoặc nộp hồ sơ trực tiếp
– Thời gian thi dự định: 17-18/8/2013
– Hình thức thi: trắc nghiệm, thời gian 90 phút với tất cả các ngành. Riêng ngành KTCT thi tự luận môn Triết học và Lịch sử các học thuyết kinh tế.
– Thí sinh không được đổi chuyển ngành sau khi trúng tuyển
– Năm nay có thêm ngành Hệ thống thông tin quản lý do Đại học Kinh tế Quốc dân cấp bằng

Nguồn tin: ĐH Kinh Tế TPHCM

UEH – THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC KT (Đợt 2) 2013

Related Posts

Trả lời