Tỷ lệ đậu cao học UFM 2018 đợt 1 100% | TRUNG TÂM 247

Vinh danh A/C đậu cao học kinh tế ĐH Tài chính-Marketing (UFM) 2018 Đợt 1 – Với tỷ lệ đậu 100%(nhiều A/C đạt điểm cao)

Một năm đại thành công tại Trung Tâm Luyện Thi Cao Học 247 – Trong Kỳ thi cao học kinh tế ĐH Tài chính-Marketing (UFM) 2018 Đợt 1 – Với tỷ lệ đậu 100%; Rất nhiều a/c đạt điểm cao gần như tuyệt đối 10,00/môn

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 xin gửi lời chúc mừng tới tất cả a/c học viên tham gia khóa ôn thi cao học kinh tế tại trung tâm luyện thi cao học 247 đã Đậu cao học kinh tế trường ĐH Tài chính-Marketing (UFM) 2018 Đợt 1 kỳ thi 07/2018, với tỷ lệ đậu 100%

BANG THANH TICH UFM 2018 D1

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Lê Thanh Hải (phanngoanhthu@gmail.com) đạt TOP 4 những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kinh Tế Học  9,75 điểm – AV 9,0=> Tổng điểm 18,75 điểm

thanh hai

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Lê Phương Uyên (lephuonguyen2508@gmail.com) đạt TOP 5 những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kinh Tế Học  9,5 điểm – AV 9,25=> Tổng điểm 18,5 điểm

phuong uyen

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Trần Thị Thùy Lam (tranthithuylam87@gmail.com) đạt TOP 5 những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kinh Tế Học  9,5 điểm – AV 9,75=> Tổng điểm 18,5 điểm

thuy lam

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Thân Ngọc Dũng (dungtn@pvi.com.vn) đạt TOP 6 những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kinh Tế Học  9,25 điểm – AV 8,0=> Tổng điểm 18,25 điểm

dung

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế247 Vinh danh bạn Nguyễn Thị Hồng Quế (hongque201180@gmail.com) đạt TOP 6 những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kinh Tế Học  9,00 điểm – AV 8,75=> Tổng điểm 18,00 điểm

hong que

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Phan Ngô Anh Thư (phanngoanhthu@gmail.com) đạt điểm khá cao,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 8,00 điểm – Kinh Tế Học  7,25 điểm – AV 8,25=> Tổng điểm 15,25 điểm

anh thu

Và rất nhiều a/c học viên khác ôn thi cao học kinh tế tại Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 đạt điểm cao…

Với tỷ lệ đậu cao học UFM 2018 đợt 1 100% và rất nhiều a/c đạt điểm cao gần như tuyệt đối. Điều đó khẳng định rằng chất lượng tại Trung Tâm luyện thi cao học kinh tế 247 là tốt nhất

Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2018 (Tính tới thời điểm tháng 07/2018):

 1. Kinh tế – Luật (UEL) 2018 tỷ lệ đậu 97%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 24
 2. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2018 tỷ lệ đậu 100%
 3. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2018 tỷ lệ đậu 100%
 4. ĐH Mở TPHCM (OU) 2018 tỷ lệ đậu 100%

Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2017:

 1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2017 tỷ lệ đậu 100%
 2. Kinh tế – Luật (UEL) 2017 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Tam Khoa
 3. Tôn Đức Thắng đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 99%
 4. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2017 tỷ lệ đậu 99%
 5. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 97%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247
 6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2017 tỷ lệ đậu 99%~100%
 7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2017 tỷ lệ đậu 97% với 1 Thủ khoa chuyên ngành TCNH
 8. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 2 – 2017 tỷ lệ đậu 100%
 9. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2017 tỷ lệ đậu 99% – Với 1 Thủ Khoa
 10. ĐH Tài chính – Marketing 2017 – đợt 2 tỷ lệ đậu 99% – Với 1 Á Khoa
 11. Tôn Đức Thắng đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 100%

Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2016:

 1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2016 tỷ lệ đậu 99%
 2. Kinh tế – Luật (UEL) 2016 tỷ lệ đậu 100%
 3. Tôn Đức Thắng đợt 1-2016 tỷ lệ đậu 99% với 1 Thủ khoa
 4. Hutech đợt 1-2016 tỷ lệ đậu 100%
 5. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH)  đợt 2 – 2016 tỷ lệ đậu 95% với rất nhiều a/c điểm cao gần tuyệt đối 10 điểm
 6. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1 -2016 tỷ lệ đậu 100% với 1 Tam Khoa
 7. ĐH Mở TPHCM (OU) 2016 – tỷ lệ đậu cao học 97% với 1 Á Khoa
 8. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 2 -2016 tỷ lệ đậu 99%
 9. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 2 – 2016 tỷ lệ đậu 100%

Để giành được chiến thắng như ngày hôm nay công lao lớn thuộc về a/c học viên với những nỗ lực học tập hết mình của a/c học viên, cùng với chất lượng, phương pháp giảng dạy ngắn gọn dễ hiểu bám sát cấu trúc đề thi, cùng với sự nhiệt tình tận tâm của Ban Giảng Viên tại Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247.

Với chất lượng ôn thi cao học kinh tế đã được khẳng định, tỷ lệ đậu cao học 2016 cao nhất 98% đặc biệt là tất cả a/c học viên đều hài lòng khi luyện thi tại Trung tâm 247. Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 là Trung tâm ôn thi cao học duy nhất có chương trình học thử 3b trước để cảm nhận chất lượng, sau 3 buổi học thử nếu a/c hài lòng học tiếp mới hoàn thành học phí sau. Để xem chi tiết lịch khai giảng các khóa ôn thi cao học kinh tế tại Trung tâm 247 a/c vui lòng xem:  Tại đây

Để được tư vấn tốt nhất và đăng ký học thử khóa ôn thi cao học a/c vui lòng liên hệ:

Hotline: 0945 060 462 – 0975 146 043

Email: hotrotuyensinh247@gmail.com

Website: www.luyenthi247.com

Facebook: www.facebook.com/luyenthicaohoc247

Vinh danh A/C đậu cao học kinh tế ĐH Tài chính-Marketing (UFM) 2018 Đợt 1 – Với tỷ lệ đậu 100%(nhiều A/C đạt điểm cao)

Related Posts

Trả lời