Vinh danh chiến binh Thái Bình Phương Trang – Tam Khoa UEH 2014 | TRUNG TÂM 247

Vinh danh chiến binh Thái Bình Phương Trang – Tam Khoa UEH 2014

Trung Tâm luyện thi cao học kinh tế 247 – Vinh danh chến binh Thái Bình Phương Trang – Tam Khoa UEH 2014

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247! Chúc mừng học viên Thái Bình Phương Trang đã đạt danh hiệu Tam Khoa trong kỳ thi cao học kinh tế UEH 2014 với số điểm từng môn:Toán kinh tế 9,5 điểm; Quản Trị Học 9,0 điểm; Tiếng anh được miễn => Tổng điểm 18,5!

ueh-2014

Vinh danh chiến binh Thái Bình Phương Trang – Tam Khoa UEH 2014

Related Posts

Trả lời