Vinh danh học viên Nguyễn Thị Minh Phương – Tam Khoa MBA – OU 2013 | TRUNG TÂM 247

Vinh danh học viên Nguyễn Thị Minh Phương – Tam Khoa MBA – OU 2013

Vinh danh học viên Nguyễn Thị Minh Phương đạt danh hiệu Tam Khoa MBA kỳ thi tuyển sinh cao học kinh tế OU 2013

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247! Chúc mừng học viên Nguyễn Thị Minh Phương đã dành danh hiệu Tam Khoa trong kỳ thi cao học kinh tế OU 2013 với số điểm từng môn như sau: Toán kinh tế 9 điểm; Kinh tế học 9 điểm; Tiếng anh 9 điểm !

bv-ou-2013
Vinh danh học viên Nguyễn Thị Minh Phương – Tam Khoa MBA – OU 2013

Related Posts

Trả lời