Tỷ lệ đỗ cao học UEH 2017 đợt 2 99,99%≈100% | TRUNG TÂM 247

Chúc mừng a/c học viên đậu cao học kinh tế ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) 2017 đợt 2 – tỷ lệ 99,99% ≈100%, với số điểm rất cao

Tỷ lệ đậu cao học của Trung Tâm 247 vào trường ĐH Kinh Tế TPHCM (UEH) 2017- đợt 2 là 99,99%  ≈100%

bang thanh tich

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 chúc mừng tất cả a/c học viên ôn thi cao học tại Trung tâm luyện thi cao học 247 đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh cao học của đại học Kinh tế tphcm (UEH) 2017 – đợt 2 với tỷ lệ gần như tuyệt đối 99,99% ≈100%. Với một chiến thắng vang dội một số a/c đạt điểm rất cao thuộc top 10 điểm cao nhất

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh  bạn Trần Thị Bích Loan thi khối ngành Quản trị kinh doanh (Email: lonatran312@gmail.com) đạt điểm rất cao GMAT 8,75đ – Quản trị học 8,00đ – AV 83đ. Tổng điểm 2 môn GMAT và quản trị học là 16,75 điểm

bich loan

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Nguyễn Huy Hoàng thi khối ngành Quản trị kinh doanh (Email: hoangnh68@gmail.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 9,00đ – Quản trị học 7,25đ – AV 95đ. Tổng điểm 2 môn GMAT và quản trị học là 16,25 điểm

huy hoang

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Nguyễn Quốc Cường thi khối ngành Quản trị kinh doanh (Email: csvifi@gmail.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 9,00đ – Quản trị học 6,75đ – AV 79đ. Tổng điểm 2 môn GMAT và quản trị học là 15,75 điểm

quoc cuong

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Huỳnh Thị Phượng Hằng thi khối ngành Quản trị kinh doanh (Email: huynhphuonghang91@gmail.com ) đạt điểm rất cao môn GMAT 8,25đ – Quản trị học 7,5đ – AV 92đ. Tổng điểm 2 môn GMAT và quản trị học là 15,75 điểm

phuong hang

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Lê Minh Vũ thi khối ngành Quản trị kinh doanh (Email: minhvu.bt.1989@gmail.com ) đạt điểm rất cao môn GMAT 9,5đ . Tổng điểm 2 môn GMAT và quản trị học là 15,50 điểm

minh vu

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Trần Thị Thanh Thảo thi khối ngành Ngân hàng (Email: thanhthao171293@gmail.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 9,25đ – Lý thuyết tài chính tiền tệ 9,15đ – AV 96đ . Tổng điểm 2 môn GMAT và lý thuyết tài chính tiền tệ là 18,40 điểm

thanh thao

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Phạm Thái Sơn thi khối ngành Ngân hàng (Email: sonvcb@yahoo.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 8,25đ – Lý thuyết tài chính tiền tệ 7,9đ – AV miễn thi . Tổng điểm 2 môn GMAT và lý thuyết tài chính tiền tệ là 16,15 điểm

thai son

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Trần Anh Tuấn Long thi khối ngành Ngân hàng (Email: trananhtuanlong@vietinbank.vn) đạt điểm rất cao môn GMAT 8,00đ – Lý thuyết tài chính tiền tệ 7,9đ – AV 81 . Tổng điểm 2 môn GMAT và lý thuyết tài chính tiền tệ là 15,90 điểm

tuan long

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Huỳnh Thị Như Quỳnh thi khối ngành Ngân hàng (Email: nhuquynh93tc@gmail.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 8,25đ – Lý thuyết tài chính tiền tệ 7,45đ – AV 95 . Tổng điểm 2 môn GMAT và lý thuyết tài chính tiền tệ là 15,70 điểm

nhu quynh

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Nguyễn Thị Thanh Trâm thi khối ngành Ngân hàng (Email: tramnhno@gmail.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 7,75đ – Lý thuyết tài chính tiền tệ 7,10đ – AV 85 . Tổng điểm 2 môn GMAT và lý thuyết tài chính tiền tệ là 14,85 điểm

tram

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Phạm Thị Kim Hòa thi khối ngành Tài chính (Email: hoa.phamkim79@gmail.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 8,75đ – Lý thuyết tài chính 9,5đ – AV 92 . Tổng điểm 2 môn GMAT và lý thuyết tài chính là 18,25 điểm

kim hoa

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Trần Thị Kim Cương thi khối ngành Tài chính (Email: kimcuong.iuetv@gmail.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 7,75đ – Lý thuyết tài chính 9,5đ – AV miễn thi . Tổng điểm 2 môn GMAT và lý thuyết tài chính là 17,25 điểm

kim cuong

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Nguyễn Hùng Diệu thi khối ngành Tài chính (Email: nguyenhungdieu1010@gmail.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 9,00đ – Lý thuyết tài chính 7,75đ – AV 95 . Tổng điểm 2 môn GMAT và lý thuyết tài chính là 16,75 điểm

hung dieu

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Dương Lâm Du My thi khối ngành Tài chính (Email: duonglamdumy212@gmail.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 7,75đ – Lý thuyết tài chính 9,0đ – AV 89 . Tổng điểm 2 môn GMAT và lý thuyết tài chính là 16,75 điểm

du my

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Nguyễn Vũ Quang Minh thi khối ngành Tài chính (Email: nguyenvuquangminhgl@gmail.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 8,00đ – Lý thuyết tài chính 8,5đ – AV 92 . Tổng điểm 2 môn GMAT và lý thuyết tài chính là 16,50 điểm

quang minh

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Phạm Thị Lê Hà thi khối ngành Tài chính (Email: ptleha@yahoo.com ) đạt điểm rất cao môn GMAT 8,50đ – Lý thuyết tài chính 7,25đ – AV 90 . Tổng điểm 2 môn GMAT và lý thuyết tài chính là 15,75 điểm

le ha

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Nguyễn Văn Phước thi khối ngành Kế toán (Email: nvphuoc91@gmail.com ) đạt điểm rất cao môn GMAT 9,00đ – Nguyên lý kế toán 7,25đ – AV 92 . Tổng điểm 2 môn GMAT và Nguyên lý kế toán là 16,25 điểm

van phuoc

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Phạm Thị Ngọc Yến thi khối ngành Kế toán (Email: yenpham1002@gmail.com ) đạt điểm rất cao môn GMAT 8,50đ – Nguyên lý kế toán 7,75đ – AV miễn thi . Tổng điểm 2 môn GMAT và Nguyên lý kế toán là 16,25 điểm

ngoc yen

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Hồ Ngọc Thanh thi khối ngành Kế toán (Email: ngochothanh@yahoo.com ) đạt điểm rất cao môn GMAT 8,50đ – Nguyên lý kế toán 7,75đ – AV 82 . Tổng điểm 2 môn GMAT và Nguyên lý kế toán là 16,25 điểm

ngoc thanh

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Nguyễn Thị Ngọc Khương thi khối ngành Kế toán (Email: nguyenthingockhuong128@gmail.com ) đạt điểm rất cao môn GMAT 9,75đ . Tổng điểm 2 môn GMAT và Nguyên lý kế toán là 15,50 điểm

ngoc khuong

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Huỳnh Thị Kim Mai thi khối ngành Thương Mại (Email: maihtk84@gmail.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 8,00đ – Marketing căn bản 7,00đ – AV miễn thi . Tổng điểm 2 môn GMAT và Marketing căn bản là 15,00 điểm

kim hoa

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Nguyễn Thị Minh Thái thi khối ngành kinh tế phát triển (Email: qch9158@gmail.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 8,00đ – Kinh tế học 8,70đ – AV 93 . Tổng điểm 2 môn GMAT và kinh tế học là 16,70 điểm

minh thai

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Phạm Nguyễn Chí Huy thi khối ngành chính sách công (Email: chihuy569@gmail.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 8,00đ – Kinh tế học 8,25đ – AV 83 . Tổng điểm 2 môn GMAT và kinh tế học là 16,25 điểm

chi huy

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Huỳnh Thanh Vũ thi khối ngành kinh tế phát triển (Email: htvu90@gmail.com) đạt điểm rất cao môn GMAT 8,50đ – Kinh tế học 7,60đ – AV 62 . Tổng điểm 2 môn GMAT và kinh tế học là 16,10 điểm

thanh vu

ĐỒNG THỜI TRUNG TÂM 247 CÙNG VINH DANH TẤT CẢ CÁC A/C HỌC VIÊN CÒN LẠI ĐẠT ĐIỂM CAO ĐẬU TRONG KỲ THI CAO HỌC KINH TẾ UEH 2017 ĐỢT 2

Tổng kết thấy rằng với tất cả các chuyên ngành dự thi vào đại học kinh tế như QTKD, Tài chính, Kế toán, Thương mại…A/c học viên học tại Trung tâm 247 đều đạt điểm rất cao, có những môn điểm gần tuyệt đối 10điểm. Từ đó đã khẳng định được chất lượng Trung tâm 247 với tỷ lệ đậu cao học cao nhất và đồng đểu nhất.

Để dành được một chiến thắng vang dội như ngày hôm nay công lao lớn thuộc về a/c học viên với những nỗ lực học tập hết mình của a/c học viên, cùng với chất lượng, phương pháp giảng dạy ngắn gọn dễ hiểu bám sát cấu trúc đề thi, cùng với sự nhiệt tình tận tâm của Ban Giảng Viên. Cùng với sự thành công, bên cạnh đó vẫn còn 1 bạn chưa được may mắn vượt qua kỳ thi lần này, Trung tâm sẽ hỗ trợ a/c tối đa để a/c tự tin vượt qua kỳ thi cao học kinh tế của ĐH Kinh Tế TPHCM (UEH), Trung tâm xin chia buồn đến a/c. Với phương châm hoạt động mang đến sự hài lòng nhất đối với a/c học viên vì một lý do nào đó a/c không vượt qua kỳ thi TRUNG TÂM 247 SẼ HỖ TRỢ A/C HỌC LẠI HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ VÀ HỖ TRỢ A/C TỐI ĐA ĐỂ A/C VƯỢT QUA KỲ THI LẦN SAU.

Với chất lượng luyện thi cao học đã được khẳng định, tỷ lệ đậu cao học 2015 cao nhất 98% năm 2016 98% bình quân cho tất cả các trường, đặc biệt là tất cả a/c học viên đều hài lòng khi luyện thi tại Trung tâm 247. Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 là Trung tâm duy nhất có chương trình học thử 3b trước để cảm nhận chất lượng, sau 3 buổi học thử nếu a/c hài lòng học tiếp mới hoàn thành học phí sau. Để xem chi tiết lịch khai giảng các khóa luyện thi a/c vui lòng xem tại đây: http://luyenthi247.com/thong-bao-khai-giang-khoa-luyen-thi-cao-hoc-kinh-te-chat-luong-cao-2015-2/

Để được tư vấn tốt nhất và đăng ký học thử a/c vui lòng liên hệ:

Hotline: 0945 060 462 – 0975 146 043

Email: hotrotuyensinh247@gmail.com

Website: www.luyenthi247.com

Facebook: www.facebook.com/luyenthicaohoc247

Chúc mừng a/c học viên đậu cao học kinh tế ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) 2017 đợt 2 – tỷ lệ 99,99% ≈100%, với số điểm rất cao

Related Posts

Trả lời