UEH tuyển sinh thạc sĩ kinh tế 2023 Đợt 2 | TRUNG TÂM 247

ĐH KINH TẾ TPHCM (UEH) TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KINH TẾ – NĂM 2023 ĐỢT 2(THI NGÀY 16,17/12/2023)

Luyện thi thạc sĩ kinh tế đầu vào ĐH Kinh TếTPHCM 2023 đợt 2 – Kỳ thi tháng 12/2023

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 trân trọng gửi đến a/c thông báo tuyển sinh thạc sĩ kinh tế của đại học KINH TẾ TPHCM (UEH) TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KINH TẾ – NĂM 2023 ĐỢT 2 (THI NGÀY 16,17/12/2023) như sau:

luyện thi cao học đại học kinh tế ueh 2023 đợt 2

– Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 13/11/2023 đến hết ngày 17/11/2023;

– Các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ Kinh tế UEH 2023 đợt 2:

TT Ngành/chuyên ngành Chỉ tiêu Hướng
đào tạo
Buổi học
dự kiến
1 Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông 15 Ứng dụng Thứ Bảy, Chủ nhật
2 Kinh doanh thương mại 50 Ứng dụng Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
/Thứ Bảy, Chủ nhật
3 Luật kinh tế 35 Nghiên cứu Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
4 Thống kê kinh tế 20 Ứng dụng Thứ Bảy, Chủ nhật
5 Toán kinh tế 20 Ứng dụng Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
6 Tài chính – Ngân hàng

(Tài chính)

30 Ứng dụng Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu

=> ĐỐI VỚI CÁC CHUYÊN NGÀNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG ỨNG DỤNG A C THI 2 MÔN: TIẾNG ANH VÀ GMAT

– Ngày thi tuyển: ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2023

Tổng kết tỷ lệ đậu các trường trong năm 2022 của a/c học viên tham gia ôn thi cao học  tại Trung tâm luyện thi cao học 247, Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 đã giành được những chiến thắng vô cùng vang dội với tỷ lệ đậu cao học các trường rất cao 100%, đạt những vị trí Thủ khoa, Á Khoa, Tam khoa với số điểm gần như tuyệt đối.

*Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2022:
1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 100%
1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2022 tỷ lệ đậu 100%
*Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2021:
1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2021 tỷ lệ đậu 100%
2. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2021 tỷ lệ đậu 100%
*Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2020 :
1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2020 tỷ lệ đậu ~100%
2. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2020 tỷ lệ đậu 99%- Với Á Khoa học tại Trung Tâm 247
3. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2020 tỷ lệ đậu 100%
4. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1-2020 tỷ lệ đậu 100%
5. ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2020 – Đợt 1 tỷ lệ đậu 100%

*Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2019 

  1. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2019 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247
  2. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2019 tỷ lệ đậu 100%
  3. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1-2019 tỷ lệ đậu 100%
  4. ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2019 – Đợt 1 tỷ lệ đậu 100%
  5. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2019 tỷ lệ đậu 100%; Với Thủ Khoa –  Á Khoa – Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247
  6. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2019 đợt 2 tỷ lệ đậu 100%
  7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2-2019 tỷ lệ đậu 100% – Vị trí Thủ Khoa thuộc về Trung tâm 247
  8. ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2019 – Đợt 2 tỷ lệ đậu 100%; Với  Thủ Khoa –  Á Khoa – Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247

* Tỷ lệ đậu cao học kinh tế các trường trong kỳ thi 2018 như sau:

1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2018 tỷ lệ đậu 100%
2. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2018 tỷ lệ đậu 97%- Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều thuộc về Trung Tâm 247
3. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2018 tỷ lệ đậu 100%
4. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2018 tỷ lệ dậu 100%
5. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2018 tỷ lệ đậu 100%
6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2018 tỷ lệ đậu 99%~100%

7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2018 tỷ lệ đậu 100%

8. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 2-2018 tỷ lệ đậu 100%

9. ĐH Ngân Hàng TPHCM 2018 – tỷ lệ đậu 100%

Với chất lượng luyện thi cao học kinh tế đã được khẳng định, tỷ lệ đậu cao học hàng năm tại TT247 cao nhất gần 100%, đặc biệt là tất cả a/c học viên đều hài lòng khi luyện thi tại Trung tâm 247. Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 là Trung tâm ôn thi cao học duy nhất có chương trình học thử 1-2b trước để cảm nhận chất lượng, sau 3 buổi học thử nếu a/c hài lòng học tiếp mới hoàn thành học phí sau. Để xem chi tiết lịch khai giảng các khóa ôn thi cao học kinh tế tại Trung tâm 247 a/c vui lòng xem: Tại đây

Để được tư vấn tốt nhất và đăng ký học thử khóa luyện thi cao học a/c vui lòng liên hệ:
Hotline: 0945 060 462 – 0975 146 043
Email: hotrotuyensinh247@gmail.com
Website: www.luyenthi247.com
Facebook: www.facebook.com/luyenthicaohoc247

ĐH KINH TẾ TPHCM (UEH) TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KINH TẾ – NĂM 2023 ĐỢT 2(THI NGÀY 16,17/12/2023)

Related Posts

Trả lời