Chúc mừng A C đậu cao học UEH 2020 đợt 1, Với tỷ lệ ~100% | TRUNG TÂM 247

Chúc mừng A C đậu Kỳ thi Cao học ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) 2020 đợt 1 – cả 3 vị trí THỦ KHOA-Á KHOA-TAM KHOA thuộc về Trung tâm 247, Với tỷ lệ đậu ~100%

Chúc mừng A C đậu Kỳ thi Cao học ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) 2020 đợt 1 – cả 3 vị trí THỦ KHOA-Á KHOA-TAM KHOA thuộc về Trung tâm 247, với Tỷ lệ đậu ~100%

thanh-tich-luyen-thi-cao-hoc-dai-hoc-kinh-te-tphcm-fb-2020-d1

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 chúc mừng tất cả a/c học viên luyện thi cao học tại Trung tâm luyện thi cao học 247 đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh cao học của đại học Kinh tế tphcm (UEH) 2020 – đợt 1. Với một chiến thắng vang dội CẢ 3 VỊ TRÍ ĐẦU THỦ KHOA – Á KHOA – TAM KHOA đều thuộc về Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247, một số a/c đạt điểm rất cao thuộc top 10 điểm cao nhất

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Phạm Thị Thanh Thảo (Email: thaoph…@gmail.com) đạt THỦ KHOA toàn khóa,  với số điểm tuyệt đối Toán GMAT 10,00 điểm – Ngân Hàng & Định chế tài chính  8,65 điểm – AV 100 điểm=> Tổng điểm 18,65 điểm

thanh thao

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Phan Thị Thanh (Email: phanthithan…@gmail.com) đạt Á KHOA toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 9,50 điểm – Quản trị học  9,00 điểm – AV 90,0 điểm=> Tổng điểm 18,50 điểm

thanh

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Huỳnh Thị Bảo Trân (Email: tran.huynh….@gmail.com) đạt TOP 5 điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 8,75 điểm – Lý thuyết tài chính  9,25 điểm – AV miễn thi=> Tổng điểm 18,00 điểm

bao tran

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyễn Phương Minh Tâm (Email: nphuongmi…..@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 9,25 điểm – Quản trị học  8,50 điểm – AV 93,0 điểm=> Tổng điểm 17,75 điểm

minh tam

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Phạm Quang Vinh (Email: Quangvin….@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 9,00 điểm – Quản trị học  8,00 điểm – AV 98,0 điểm=> Tổng điểm 17,00 điểm

vinh

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyễn Hoàng Tuấn (Email: nhtuan…@gmail.com ) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 8,50 điểm – Quản trị học  8,50 điểm – AV 89,0 điểm=> Tổng điểm 17,00 điểm

tuan

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Ngô Thị Nhã Trâm (Email: ngothinhatra….@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 8,50 điểm – Quản trị học  8,00 điểm – AV 78,0 điểm=> Tổng điểm 16,50 điểm

tram

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyễn Thị Xuân (Email: xuannt1…@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 8,00 điểm – Quản trị học  8,00 điểm – AV 71,0 điểm=> Tổng điểm 16,00 điểm

xuan

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyễn Thị Yến Nhi (Email: nhinguy….@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 9,00 điểm – Ngân Hàng & Định chế tài chính  8,9 điểm – AV 81 điểm=> Tổng điểm 17,9 điểm

yen nhi

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Trần Thị Quy (Email: quytt….@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 9,00 điểm – Ngân Hàng & Định chế tài chính  8,55 điểm – AV 98 điểm=> Tổng điểm 17,55 điểm

quy

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Đặng Thị Ái Như (Email: nhudan…@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 8,75 điểm – Ngân Hàng & Định chế tài chính  8,6 điểm – AV 95 điểm=> Tổng điểm 17,35 điểm

ai nhu

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Trần Ngọc Thảo Ngân (Email: ngantra….@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 8,75 điểm – Ngân Hàng & Định chế tài chính  8,1 điểm – AV 99 điểm=> Tổng điểm 16,85 điểm

ngan

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyễn Bảo Giang (Email: giangnb…@st.uel.edu.vn) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 9,00 điểm – Ngân Hàng & Định chế tài chính  7,8 điểm – AV miễn thi=> Tổng điểm 16,8 điểm

giang

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Đặng Thị Mai Uyên (Email: dangthimaiuy…@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 8,25 điểm – Ngân Hàng & Định chế tài chính  8,4 điểm – AV miễn thi=> Tổng điểm 16,65 điểm

uyen

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Phạm Thị Thùy Linh (Email: linhpha…@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 9,00 điểm – Lý thuyết tài chính  7,5 điểm – AV miễn thi=> Tổng điểm 16,50 điểm

thuy linh

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyễn Hiền Lương (Email: zuringu…@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 7,75 điểm – Lý thuyết tài chính  8,5 điểm – AV miễn thi=> Tổng điểm 16,25 điểm

luong

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyễn Thị Hằng (Email: nguyenh…@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 9,00 điểm – Nguyên lý kế toán  8,75 điểm – AV 91 điểm=> Tổng điểm 17,75 điểm

hang

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Võ Thị Lai (Email: vom…@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 7,50 điểm – Nguyên lý kế toán  9,5 điểm – AV 96 điểm=> Tổng điểm 17,00 điểm

lai

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Phan Thanh Thủy (Email: luckysta…@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 8,25 điểm – Nguyên lý kế toán  8,5 điểm – AV 98 điểm=> Tổng điểm 16,75 điểm

thủy

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Lê Thị Tuyết Mai (Email: lethituyet….@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 8,00 điểm – Nguyên lý kế toán  8,5 điểm – AV 92 điểm=> Tổng điểm 16,5 điểm

mai

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyễn Hoàng Thảo Nhi (Email: nguyenhoangthaonhi…@gmail.com) đạt TOP điểm cao nhất toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán GMAT 8,25 điểm – Kinh doanh quốc tế  7,00 điểm – AV miễn thi=> Tổng điểm 15,25 điểm

thao nhi

ĐỒNG THỜI TRUNG TÂM LUYỆN THI CAO HỌC KINH TẾ 247 CÙNG VINH DANH TẤT CẢ CÁC A/C HỌC VIÊN CÒN LẠI ĐẠT ĐIỂM CAO ĐẬU TRONG KỲ THI CAO HỌC KINH TẾ UEH 2020 ĐỢT 1

Tổng kết thấy rằng với tất cả các chuyên ngành dự thi vào đại học kinh tế như QTKD, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Thương mại, Kinh doanh quốc tế…A/c học viên học tại Trung tâm 247 đều đạt điểm rất cao, có những môn điểm gần tuyệt đối 10điểm. Từ đó đã khẳng định được chất lượng Trung tâm 247 với tỷ lệ đậu cao học cao nhất và đồng đều nhất.

Để dành được một chiến thắng vang dội như ngày hôm nay công lao lớn thuộc về a/c học viên với những nỗ lực học tập hết mình của a/c học viên, cùng với chất lượng, phương pháp giảng dạy ngắn gọn dễ hiểu bám sát cấu trúc đề thi, cùng với sự nhiệt tình tận tâm của Ban Giảng Viên.  Với phương châm hoạt động mang đến sự hài lòng nhất đối với a/c học viên vì một lý do nào đó a/c không vượt qua kỳ thi TRUNG TÂM 247 SẼ HỖ TRỢ A/C HỌC LẠI HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ VÀ HỖ TRỢ A/C TỐI ĐA ĐỂ A/C VƯỢT QUA KỲ THI LẦN SAU.

Với chất lượng luyện thi cao học đã được khẳng định, tỷ lệ đậu cao học 2018 & 2019 cao nhất trên 98% năm 2017 98% bình quân cho tất cả các trường, đặc biệt là tất cả a/c học viên đều hài lòng khi luyện thi tại Trung tâm 247. Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 là Trung tâm duy nhất có chương trình học thử 3b trước để cảm nhận chất lượng, sau 3 buổi học thử nếu a/c hài lòng học tiếp mới hoàn thành học phí sau. Để xem chi tiết lịch khai giảng các khóa luyện thi a/c vui lòng xem tại đây: http://luyenthi247.com/thong-bao-khai-giang-khoa-luyen-thi-cao-hoc-kinh-te-chat-luong-cao-2015-2/

Tổng kết tỷ lệ đậu các trường trong năm 2020 của a/c học viên tham gia ôn thi cao học  tại Trung tâm luyện thi cao học 247, Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 đã giành được những chiến thắng vô cùng vang dội với tỷ lệ đậu cao học các trường rất cao, đạt những vị trí Thủ khoa, Á Khoa, Tam khoa với số điểm gần như tuyệt đối

*Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2020 (Tính tới thời điểm tháng 07/2020):

  1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2020 tỷ lệ đậu ~100%

*Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2019 

  1. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2019 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247
  2. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2019 tỷ lệ đậu 100%
  3. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1-2019 tỷ lệ đậu 100%
  4. ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2019 – Đợt 1 tỷ lệ đậu 100%
  5. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2019 tỷ lệ đậu 100%; Với Thủ Khoa –  Á Khoa – Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247
  6. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2019 đợt 2 tỷ lệ đậu 100%
  7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2-2019 tỷ lệ đậu 100% – Vị trí Thủ Khoa thuộc về Trung tâm 247
  8. ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2019 – Đợt 2 tỷ lệ đậu 100%; Với  Thủ Khoa –  Á Khoa – Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247

* Tỷ lệ đậu cao học kinh tế các trường trong kỳ thi 2018 như sau:

1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2018 tỷ lệ đậu 100%
2. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2018 tỷ lệ đậu 97%- Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều thuộc về Trung Tâm 247
3. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2018 tỷ lệ đậu 100%
4. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2018 tỷ lệ dậu 100%
5. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2018 tỷ lệ đậu 100%
6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2018 tỷ lệ đậu 99%~100%

7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2018 tỷ lệ đậu 100%

8. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 2-2018 tỷ lệ đậu 100%

9. ĐH Ngân Hàng TPHCM 2018 – tỷ lệ đậu 100%

* Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2017:

1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2017 tỷ lệ đậu 100%
2. Kinh tế – Luật (UEL) 2017 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Tam Khoa
3. ĐH Tôn Đức Thắng đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 99%
4. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2017 tỷ lệ đậu 99%
5. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 97%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247
6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2017 tỷ lệ đậu 99%~100%
7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2017 tỷ lệ đậu 97% với 1 Thủ khoa chuyên ngành TCNH
8. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 2 – 2017 tỷ lệ đậu 100%
9. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2017 tỷ lệ đậu 99% – Với 1 Thủ Khoa
10. ĐH Tài chính – Marketing 2017 – đợt 2 tỷ lệ đậu 99% – Với 1 Á Khoa
11. Tôn Đức Thắng đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 100%

Từ kết quả trên cho thấy các khóa luyện thi cao học kinh tế tại trung tâm luyện thi cao học 247 luôn đạt chất lượng cao, là trung tâm có tỷ lệ đậu cao học cao nhất và mang đến sự hài lòng nhất cho a/c học viên. Với sự tận tâm của Ban Giảng viên tại trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247, đảm bảo rằng sẽ giúp a/c đậu cao học kinh tế các trường trong năm 2020. Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 xứng đáng là nơi được tất cả các a/c học viên đặt niềm tin và yêu mến

Để được tư vấn tốt nhất và đăng ký học thử a/c vui lòng liên hệ:

Hotline: 0945 060 462 – 0975 146 043

Email: hotrotuyensinh247@gmail.com

Website: www.luyenthi247.com

Facebook: www.facebook.com/luyenthicaohoc247

Chúc mừng A C đậu Kỳ thi Cao học ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) 2020 đợt 1 – cả 3 vị trí THỦ KHOA-Á KHOA-TAM KHOA thuộc về Trung tâm 247, Với tỷ lệ đậu ~100%

Related Posts

Trả lời