TT247 dành cả 3 Thủ Khoa-Á Khoa-Tam Khoa | TRUNG TÂM 247

Đại Thành Công Cả 3 vị trí: Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều thuộc về TT 247- Kỳ thi cao học ĐH Kinh Tế-Luật TPHCM(UEL) 2018

Mt năm đi thng ti Trung Tâm Luyn Thi Cao Hc 247 – Trong Kỳ thi cao hc kinh tế ĐH Kinh tế-Lut (Thuc ĐH Quc Gia TPHCM) 2018

C Ba v trí TOP ĐU: Th Khoa – Á Khoa – Tam Khoa Trong kỳ thi cao hc kinh tế ĐH Kinh tế-Lut (Thuc ĐH Quc Gia TPHCM) 2018 đu thuc v Trung tâm luyn thi cao hc kinh tế 247

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 xin gửi lời chúc mừng tới tất cả a/c học viên tham gia khóa ôn thi cao học kinh tế tại trung tâm luyện thi cao học 247 đã Đậu cao học kinh tế trường ĐH Kinh tế-Luật (Thuộc ĐH Quốc Gia TPHCM) 2018 kỳ thi 05/2018, với tỷ lệ đậu 97%

thong ke ty le dau uel 2018

Một năm đại thắng trong kỳ thi cao học kinh tếĐH Kinh tế-Luật (Thuộc ĐH Quốc Gia  TPHCM) 2018. Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa trong kỳ thi năm nay đều thuộc về Trung tâm ôn thi cao học kinh tế 247. Trung ôn thi cao học 247 xin VINH DANH a/c:

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Trn Thành Nam (Email: namtrantmk68@gmail.com) đạt THỦ KHOA toàn khóa,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,50 điểm – Kinh Tế Học  10,00 điểm – AV 61,5=> Tổng điểm 19,50 điểm

Nam Thu khoa

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh các bạn Võ Ngc Anh Thư (Email: vongocanhthu345@gmail.com)  ĐẠT Á KHOA toàn khóa (Thủ khoa chuyên ngành Kế toán),  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 10,00 điểm – Kế toán tài chính  9,00 điểm – AV miễn thi=> Tổng điểm 19,00 điểm

Anh Thu A Khoa

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyn Th Phương Th(Email: Phuongthao90294@gmail.com) ĐẠT TAM KHOA toàn khóa (Á Khoa chuyên ngành kế toán),  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 10,00 điểm – Kế toán tài chính  8,00 điểm – AV 66,00 điểm=> Tổng điểm 18,00 điểm

Thao Tam khoa

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Lương Kim Tuyến (Email: tuyen.luongkim@vib.com.vn)  ĐẠT THỦ KHOA chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kinh Tế Học  8,25 điểm – AV 51,00=> Tổng điểm 17,50 điểm

Kim Tuyen tk tcnh

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Hồ Đăng Khoa (Email: hodangkhoaueh@gmail.com)  Thuộc TOP 6 những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kinh Tế Học  7,50 điểm – AV miễn thi=> Tổng điểm 16,50 điểm

vinh danh dang khoa

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyn Quang Thng (Email: hodangkhoaueh@gmail.com)  Thuộc TOP  những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kinh Tế Học  7,25 điểm – AV 60,00 điểm=> Tổng điểm 16,50 điểm

vinh danh quang thang

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Trn Th Thanh Bình (Email: thanhbinh.december@gmail.com)  ĐẠT THỦ KHOA chuyên ngành Kinh tế và quản lý công, với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 7,50 điểm – Kinh Tế Học  8,50 điểm – AV 84,6=> Tổng điểm 16,00 điểm

vinh danh thanh binh

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Dương Th Hoàng Kim (Email: duonghoangkim92@gmail.com)  Thuộc TOP những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 10,00 điểm – Kinh Tế Học  6,00 điểm – AV 72,5=> Tổng điểm 16,00 điểm

vinh danh hoang kim

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyn Th Xuyến (Email: xt.trami@yahoo.com)  Thuộc TOP  những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 7,00 điểm – Kinh Tế Học  8,50 điểm – AV 59,50=> Tổng điểm 15,50 điểm

vinh danh xuyen

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Trương Văn Cường (Email: cuongtruong.hr@gmail.com)  Thuộc TOP  những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 7,00 điểm – Kinh Tế Học  8,00 điểm – AV 57,50=> Tổng điểm 15,00 điểm

vinh danh cuong

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyn Th Hoa (Email: nguyenhoa35k6.1@gmail.com)  Thuộc TOP  những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kế toán tài chính  8,25 điểm – AV 59,50=> Tổng điểm 17,50 điểm

vinh danh hoa

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyn Ngc Phương Anh (Email: nnphuonganh94@gmail.com)  Thuộc TOP  những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kế toán tài chính  8,00 điểm – AV miễn thi=> Tổng điểm 17,00 điểm

vinh danh phuong anh

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Lê Hng Nhung (Email: lehongnhung210494@gmail.com)  Thuộc TOP  những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kế toán tài chính  8,00 điểm – AV miễn thi=> Tổng điểm 17,00 điểm

vinh danh hong nhung

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Nguyn Th Thu Phương (Email: thuphuongkt93@gmail.com)  Thuộc TOP  những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kế toán tài chính  8,00 điểm – AV 65,5=> Tổng điểm 17,00 điểm

vinh danh thu phuong

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn H Th Uyên Phương (Email: uyenphuongho86@gmail.com)  Thuộc TOP  những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 7,50 điểm – Kế toán tài chính  8,25 điểm – AV 62=> Tổng điểm 17,00 điểm

vinh danh uyen phuong

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Cao Th Diu Hin (Email: dieuhien1801@gmail.com)  Thuộc TOP  những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 9,00 điểm – Kế toán tài chính  6,50 điểm – AV 77=> Tổng điểm 15,50 điểm

vinh danh dieu hien

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 Vinh danh bạn Đinh Văn Th (Email: dinhthokt@gmail.com)  Thuộc TOP  những người có điểm cao nhất,  với số điểm gần như tuyệt đối Toán kinh tế 7,00 điểm – Kế toán tài chính  7,50 điểm – AV 59,00=> Tổng điểm 14,50 điểm

vinh danh van tho

Và rất nhiều a/c học viên khác ôn thi cao học kinh tế tại Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 đạt điểm cao…

Với việc Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa trong kỳ thi cao học kinh tế của ĐH Kinh tế – Luật (UEL) đều thuộc về Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247. Điều đó khẳng định rằng chất lượng tại Trung Tâm luyện thi cao học kinh tế 247 là tốt nhất

Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2018 (Tính tới thời điểm tháng 07/2018):

 1. Kinh tế – Luật (UEL) 2018 tỷ lệ đậu 97%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 24
 2. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2018 tỷ lệ đậu 100%
 3. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2018 tỷ lệ đậu 100%
 4. ĐH Mở TPHCM (OU) 2018 tỷ lệ đậu 100%

Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2017:

 1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2017 tỷ lệ đậu 100%
 2. Kinh tế – Luật (UEL) 2017 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Tam Khoa
 3. Tôn Đức Thắng đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 99%
 4. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2017 tỷ lệ đậu 99%
 5. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 97%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247
 6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2017 tỷ lệ đậu 99%~100%
 7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2017 tỷ lệ đậu 97% với 1 Thủ khoa chuyên ngành TCNH
 8. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 2 – 2017 tỷ lệ đậu 100%
 9. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2017 tỷ lệ đậu 99% – Với 1 Thủ Khoa
 10. ĐH Tài chính – Marketing 2017 – đợt 2 tỷ lệ đậu 99% – Với 1 Á Khoa
 11. Tôn Đức Thắng đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 100%

Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2016:

 1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2016 tỷ lệ đậu 99%
 2. Kinh tế – Luật (UEL) 2016 tỷ lệ đậu 100%
 3. Tôn Đức Thắng đợt 1-2016 tỷ lệ đậu 99% với 1 Thủ khoa
 4. Hutech đợt 1-2016 tỷ lệ đậu 100%
 5. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH)  đợt 2 – 2016 tỷ lệ đậu 95% với rất nhiều a/c điểm cao gần tuyệt đối 10 điểm
 6. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1 -2016 tỷ lệ đậu 100% với 1 Tam Khoa
 7. ĐH Mở TPHCM (OU) 2016 – tỷ lệ đậu cao học 97% với 1 Á Khoa
 8. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 2 -2016 tỷ lệ đậu 99%
 9. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 2 – 2016 tỷ lệ đậu 100%

Để giành được chiến thắng như ngày hôm nay công lao lớn thuộc về a/c học viên với những nỗ lực học tập hết mình của a/c học viên, cùng với chất lượng, phương pháp giảng dạy ngắn gọn dễ hiểu bám sát cấu trúc đề thi, cùng với sự nhiệt tình tận tâm của Ban Giảng Viên tại Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247.

Cùng với sự thành công, bên cạnh đó vẫn còn 3 bạn chưa được may mắn vượt qua kỳ thi lần này, Trung tâm sẽ hỗ trợ a/c tối đa để a/c tự tin vượt qua kỳ thi cao học kinh tếở lần sau, Trung tâm xin chia buồn đến a/c. Với phương châm hoạt động mang đến sự hài lòng nhất đối với a/c học viên vì một lý do nào đó a/c không vượt qua kỳ thi TRUNG TÂM 247 SẼ HỖ TRỢ A/C HỌC LẠI HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ VÀ HỖ TRỢ A/C TỐI ĐA ĐỂ A/C VƯỢT QUA KỲ THI LẦN SAU.

Với chất lượng ôn thi cao học kinh tế đã được khẳng định, tỷ lệ đậu cao học 2016 cao nhất 98% đặc biệt là tất cả a/c học viên đều hài lòng khi luyện thi tại Trung tâm 247. Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 là Trung tâm ôn thi cao học duy nhất có chương trình học thử 3b trước để cảm nhận chất lượng, sau 3 buổi học thử nếu a/c hài lòng học tiếp mới hoàn thành học phí sau. Để xem chi tiết lịch khai giảng các khóa ôn thi cao học kinh tế tại Trung tâm 247 a/c vui lòng xem:  Tại đây

Đ được tư vn tt nht và đăng ký hc th khóa ôn thi cao hc a/c vui lòng liên h:

Hotline: 0945 060 462 – 0975 146 043

Email: hotrotuyensinh247@gmail.com

Website: www.luyenthi247.com

Facebook: www.facebook.com/luyenthicaohoc247

Đại Thành Công Cả 3 vị trí: Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều thuộc về TT 247- Kỳ thi cao học ĐH Kinh Tế-Luật TPHCM(UEL) 2018

Related Posts

Trả lời