ĐH KINH TẾ TPHCM (UEH) TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KINH TẾ – NĂM 2022 ĐỢT 2(TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH) | TRUNG TÂM 247

ĐH KINH TẾ TPHCM (UEH) TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KINH TẾ – NĂM 2022 ĐỢT 2(TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH)

Luyện thi cao học kinh tế ĐH Kinh TếTPHCM 2022 đợt 2 – Kỳ thi tháng 08/2022

Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 trân trọng gửi đến a/c thông báo tuyển sinh cao học kinh tế của đại học KINH TẾ TPHCM (UEH) TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KINH TẾ – NĂM 2022 ĐỢT 2 (TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH) như sau:

luyện thi cao học đại học kinh tế ueh 2022 đợt 2

 

– Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 15/7/2022;

– Các chuyên ngành đào tạo Ths Kinh tế UEH 2022:

STT Ngành/Chuyên ngành Hướng đào tạo
1 Kinh tế chính trị Nghiên cứu
2 Kinh tế phát triển Nghiên cứu
3 Kinh tế và Quản lý môi trường Ứng dụng
4 Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe Ứng dụng/Nghiên cứu
5 Thống kê kinh tế Ứng dụng
6 Quản trị kinh doanh Nghiên cứu/Ứng dụng
7 Kinh doanh thương mại Nghiên cứu/Ứng dụng
8 Kinh doanh quốc tế Nghiên cứu/Ứng dụng
9 Tài chính Nghiên cứu/Ứng dụng
10 Ngân hàng Nghiên cứu/Ứng dụng
11 Tài chính công Ứng dụng
12 Kế toán Nghiên cứu/Ứng dụng
13 Quản lý công Ứng dụng
14 Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông Ứng dụng
15 Quản lý kinh tế Ứng dụng
16 Luật kinh tế Nghiên cứu/Ứng dụng
17 Quản trị bền vững Doanh nghiệp và Môi trường Ứng dụng
18 Quản trị bệnh viện Ứng dụng
19 Marketing Nghiên cứu/Ứng dụng
20 Quản trị nhân lực Ứng dụng

=> ĐỐI VỚI CÁC CHUYÊN NGÀNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU A C THI 2 MÔN: TIẾNG ANH VÀ GMAT

=> ĐỐI VỚI CÁC CHUYÊN NGÀNH HƯỚNG ỨNG DỤNG A C THI 1 MÔN: TIẾNG ANH

– Ngày thi tuyển: ngày 28 tháng 08 năm 2022

Tổng kết tỷ lệ đậu các trường trong năm 2022 của a/c học viên tham gia ôn thi cao học  tại Trung tâm luyện thi cao học 247, Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 đã giành được những chiến thắng vô cùng vang dội với tỷ lệ đậu cao học các trường rất cao 100%, đạt những vị trí Thủ khoa, Á Khoa, Tam khoa với số điểm gần như tuyệt đối.

*Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2022:
1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 100%
*Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2021:
1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2021 tỷ lệ đậu 100%
2. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2021 tỷ lệ đậu 100%
*Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2020 :
1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2020 tỷ lệ đậu ~100%
2. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2020 tỷ lệ đậu 99%- Với Á Khoa học tại Trung Tâm 247
3. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2020 tỷ lệ đậu 100%
4. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1-2020 tỷ lệ đậu 100%
5. ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2020 – Đợt 1 tỷ lệ đậu 100%

*Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2019 

  1. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2019 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247
  2. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2019 tỷ lệ đậu 100%
  3. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1-2019 tỷ lệ đậu 100%
  4. ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2019 – Đợt 1 tỷ lệ đậu 100%
  5. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2019 tỷ lệ đậu 100%; Với Thủ Khoa –  Á Khoa – Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247
  6. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2019 đợt 2 tỷ lệ đậu 100%
  7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2-2019 tỷ lệ đậu 100% – Vị trí Thủ Khoa thuộc về Trung tâm 247
  8. ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2019 – Đợt 2 tỷ lệ đậu 100%; Với  Thủ Khoa –  Á Khoa – Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247

* Tỷ lệ đậu cao học kinh tế các trường trong kỳ thi 2018 như sau:

1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2018 tỷ lệ đậu 100%
2. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2018 tỷ lệ đậu 97%- Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều thuộc về Trung Tâm 247
3. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2018 tỷ lệ đậu 100%
4. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2018 tỷ lệ dậu 100%
5. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2018 tỷ lệ đậu 100%
6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2018 tỷ lệ đậu 99%~100%

7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2018 tỷ lệ đậu 100%

8. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 2-2018 tỷ lệ đậu 100%

9. ĐH Ngân Hàng TPHCM 2018 – tỷ lệ đậu 100%

Với chất lượng luyện thi cao học kinh tế đã được khẳng định, tỷ lệ đậu cao học hàng năm tại TT247 cao nhất gần 100%, đặc biệt là tất cả a/c học viên đều hài lòng khi luyện thi tại Trung tâm 247. Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 là Trung tâm ôn thi cao học duy nhất có chương trình học thử 3b trước để cảm nhận chất lượng, sau 3 buổi học thử nếu a/c hài lòng học tiếp mới hoàn thành học phí sau. Để xem chi tiết lịch khai giảng các khóa ôn thi cao học kinh tế tại Trung tâm 247 a/c vui lòng xem: Tại đây

Để được tư vấn tốt nhất và đăng ký học thử khóa luyện thi cao học a/c vui lòng liên hệ:
Hotline: 0945 060 462 – 0975 146 043
Email: hotrotuyensinh247@gmail.com
Website: www.luyenthi247.com
Facebook: www.facebook.com/luyenthicaohoc247

 

ĐH KINH TẾ TPHCM (UEH) TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KINH TẾ – NĂM 2022 ĐỢT 2(TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH)

Related Posts

Trả lời